DELA
Foto: Stefan Öhberg

Pommerns docka håller budgeten

Bygget av Pommerns torrdocka ser ut att hålla sig inom fastslagna budgetramar, men projektet har dragit ut på tiden.
Hittills har bygget kostat 1,67 miljoner av totalt budgeterade 2,02 miljoner euro. Nu föreslås stadsstyrelsen föreslå för fullmäktige att de resterande 348 763 euro som inte användes under 2018 flyttas fram för att slutföra bygget under 2019.

På grund av redovisningsregler krävs det att fullmäktige besluter om ett tilläggsanslag, även om det handlar om pengar som oanvända pengar som överförs från ett år till ett annat.

På samma vis är det med Pommerns renovering vad gäller el. Arbetet, som man i fjol hade budgeterat 30 000 euro för, blev inte klart. I dagsläget har man renoverat för 20 498 euro.

Nu är föreslaget att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag för 2019 om 9 500 euro för att färdigställa renoveringen.

Stadsstyrelsen ska behandla ärendena på tisdagen.