DELA

Pommerns docka får egen kommitté

Projektering av en torrdocka för Pommern kör igång. Stadsstyrelsen skall i morgon utse en kommitté med uppgift att inom september presentera skissritningar för olika alternativ för torrdockan med ungefärliga kostnadsberäkningar, tidsplan och finansiering.

Stadsdirektör Barbara Heinonen föreslår att kommittén består av fem medlemmar och två permanenta sakkunniga. Mariehamns hamn ab föreslås få två platser, stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum två och stadens infrastruktursektor en plats. Stadsarkitektkansliet och landskapsregeringen får utse de två sakkunniga i kommittén.

Torrdockan skall byggas i anslutning till Pommerns nuvarande plats. Kommittén har 100 000 euro till sitt förfogande.