DELA
Foto: Stefan Öhberg

Pommerndocka blir rättssak

Ett besvär som kan stoppa bygget av en docka för museifartyget Pommern har lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol.

Stadens motdrag kan bli att ansöka om ett verkställighetstillstånd.
Besvärsskribenten har punkt för punkt listat områden där staden och Pommernkommittén har handlat lagstridigt.

Bland annat kritiseras anbudskonkurrensen, Pommernkommitténs agerande, stadsfullmäktiges beslutsprocess om dockan och att man i beredningen inför fullmäktiges beslut undgått att redovisa för hoten som dockkonstruktionen utgör mot Pommerns säkerhet.

Skribenten är särskilt kritisk mot upphandlingsprocessen och hur den har påverkat vidare beslutsfattande. Han menar att ramarna för anbuden har förändrats under arbetets gång och att den ena av anbudsgivarna fått fördelar och större friheter jämfört med den andra.

Han anser att upphandlingen bör göras om.

Sjöfartsmuséet är den stora förloraren när ett besvär lämnats in,

Det säger Roger Jansson (MSÅ), ordförande i Pommernkommittén och fullmäktigeledamot i Mariehamn.

I besväret begär undertecknaren att domstolen upphäver fullmäktiges beslut om ytterligare anslag till Pommerndockanbygget.

Han är bland annat kritisk till upphandlingsprocessen och menar att beslutsunderlaget är otillräckligt och till vissa delar vilseledande.

Om projektet försenas så att Pommern måste hållas stängd för allmänheten nästa år kan Ålands sjöfartmuseum gå miste om upp till 150 000 i intäkter.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!<”Byline e-post”>