DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dockbygget får plats i Algots varv

Pommerndockan krymps för att kunna byggas i lokalt i Algots varv.

Ett önskemål från entreprenörer, säger Pommernkommitténs ordförande Roger Jansson.
För snart en månad sedan avbröts upphandlingen av Pommerndockan för att ge kommittén möjlighet att ändra i anbudsförfrågan.

Nästa vecka håller kommittén möte där man ska besluta att ge ut entreprenaden på nytt.

Största nyheten i den förnyade anbudsförfrågan är att dockan smalnas av för att bygget ska få plats i Algots varv. Alternativet till det lokala varvet en bit norr om Pommerns nuvarande plats är annars att dockan byggs utanför Åland och bogseras hit.

Ursprungligen hade man reserverat 2,5 meter mellan skrovet och dockan för att ge utrymme för byte av plåtar. I den nya anbudsförfrågan krymper man utrymmet till två meter på vardera sidan om Pommern.

– Det är entreprenörer som uttryckt önskemål om att dockan ska kunna byggas lokalt. På det här sättet möjliggör vi det. Utrymmet räcker till för plåtbyten trots att det blir lite smalare, säger Roger Jansson.

Läs mer i Nya Åland!