DELA
Foto: Joakim Holmström

Politker frågar om Mariebadupphandling

Roger Jansson (MSÅ) har genom ett nyinrättat förfarande ställt en skriftlig fråga till stadsledningen.
Frågan handlar om renoveringen av Mariebad, och upphandlingen av densamma.