DELA
Foto: Tim Höglund
På presskonferensen deltog (från vänster) Peggy Eriksson (ÅF), Katrin Sjögren (Lib), Robert Mansén (C), Alfons Röblom (HI), Tage Silander (M), Erica Scott (HI) och Camilla Gunell (S).

Politiskt avtal ska trygga havsbaserad vindkraft

Sex åländska partier har ingått ett samförståndsavtal för att möjliggöra storskalig förnyelsebar energiproduktion. Framöver ska de kommunicera faktabaserat.