DELA
Foto: Jonas Edsvik

Polisen: stanna vid skyddsväg!

Polisen övervakar skyddsvägar de närmaste dagarna, som del av en riksomfattande temaövervakning. Man passar då på att påminna fotgängare om vägtrafiklagen.

– Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe, om sådant finns i närheten. I annat fall skall gående korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Gående som skall gå ut på ett övergångsställe skall ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Finns det inget övergångsställe får vägen korsas endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken. Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål, skriver de i ett pressutskick.

Polisen konstaterar att de ofta får frågor om passerande av övergångsställe och informerar att ”När förare av fordon närmar sig övergångsställe skall han anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas framför övergångsstället om det behövs. Gående som befinner sig på övergångsställe skall lämnas företräde och förare får inte heller passera övergångsstället förrän gående som står i beråd att beträda detta lämnats tillfälle att passera”.

Vid tisdagsmorgonens övervakning av skyddsvägar i Mariehamn, behövde polisen inte vidta några åtgärder.