DELA
Foto: Jonas Edsvik

Parkeringsavgifter i nytt förslag

Lägre krav på bilplatser för bostäder och billigare friköpsplatser. Det ändras i det nya förslaget till ny parkeringsnorm för Mariehamn.

Den största skillnaden är ändå att varje plats ska användas av flera. En följd kan bli parkeringsavgifter.
– Det ska bli möjligt att använda parkeringsplatserna mer effektivt, genom att forma regelverket så att den som deltar i gemensamma lösningar, kan få lättnader, säger Emma Dahlén, kanslichef i Mariehamn.

I förra veckan blev förslaget till ny parkeringsnorm och förslaget till nya regler för friköp av parkeringsplatser offentligt när stadsstyrelsen behandlade frågan.

Förslaget skiljer sig mest från nuvarande regler i fråga om att den som är villig att låta fler använda samma plats, får lättnader i kravet på antalet platser. Det här kräver större gemensamma parkeringsplatser.

För att minska på bilarnas antal, föreslår beredningen att parkeringen i Mariehamn avgiftsbeläggs, för att överföra kostnaden för parkering till dem som faktiskt parkerar. Det kan göras genom att arbetsplatser tar betalt för parkering och att bostadsbolag tar separat betalt för parkering. I beredningen konstateras att det kräver att det inte finns alternativ gratis parkering på gatorna.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!