DELA
Foto: ANMÄLAN AVFÄRDAS Nya Åland den 28 oktober.

Polis undersöker inte minister

Polisen inleder ingen förundersökning efter att den tidigare kansliministern Gun-Mari Lindholm anmälts för tjänstefel.
Anmälan gällde ett beslut om jordförvärv som Gun-Mari Lindholm (MSÅ) tog 2013 när hon var kansliminister.

Ansökan avslogs och när sökanden inte besvärade sig inom utsatt tid vann beslutet laga kraft.

En person som hade varit sökandens ombud i ansökningsprocessen anförde sedan besvär i högsta förvaltningsdomstolen, som avvisade det med motiveringen att anmälaren inte hade besvärsrätt i förhållande till landskapsregeringens beslut.

Personen gjorde då en polisanmälan. Han ansåg att kansliministern kunde ha gjort sig skyldig till tjänstefel genom att ha tagit ett olagligt beslut i jordförvärvsärendet.

Polisens bedömning är att ingen av de personer som nämnts i ärendets omfattande material kan misstänkas för ett brott som gäller missbruk av tjänsteställning eller brott mot tjänsteplikt.