DELA
Foto: Ida Jansson

Personalen på södra linjen sägs upp

De anställda på södra skärgårdslinjen sägs upp av landskapsregeringen och kommer inte per automatik att föras över till den nya driftsentreprenören.

– Landskapsregeringen frånsäger sig allt ansvar, men vi gör en helt annan tolkning, säger Sjömansunionens ombudsman Henrik Lagerberg.
I måndags var manskap och befäl på Skiftet och Gudingen kallade till ett möte med arbetsgivaren landskapsregeringen, där de informerades om att de kommer att blir uppsagda under veckan. Det berättar Sjömansunionens ombudsman Henrik Lagerberg. Uppsägningarna berör 23 personer.

– Landskapet meddelade klart och tydligt att de avser att säga upp de här personerna och att den nya driftsentreprenören inte har någon skyldighet att ta över personalen, säger Henrik Lagerberg.

När norra linjen driftsprivatiserades följde stora delar av personalen med till de nya entreprenörerna, men eftersom det företag som 1 februari nästa år tar över driften av södra linjen är Nordic Jetlines estniska bolag, gäller inte samma regler den här gången, menar man. Sjömansunionen gör dock en annan tolkning.

– Vi anser att landskapsregeringens tolkning är fel. Vi menar att de ta ska ta emot den gamla besättningen, om den så önskar, fram tills kollektivavtalet med landskapet går ut sista februari 2017. Även om företaget är estniskt är fartyget finskt och flaggan finsk, säger Henrik Lagerberg.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!