DELA
Foto: Stefan Öhberg

Såhär påverkas skärgårdsfärjorna

Skarven börjar gå igen klockan 12.00 från Degerby. På grund av vädret kör den via Hjulgrund där farleden är större, vilket orsakar vissa förseningar i turlistan. Trafiken har varit inställd i väntan på att landsvägarna åter är säkra och farbara.

Alfågeln ställer in samtliga avgångar till och med avgången klockan 15.15 från Torsholma.

Knipan kör en nyinsatt tur klockan 14.30 från Hummelvik till Torsholma, men inte via Lappo. Turen kombinerar med Viggens avgång klockan 18.00 från Åva.

Gudingen ställde in sin avgång klockan 12.00, men beräknas återuppta trafiken klockan 15.00 från Kökar. På den turen angör färjan inte Överö, Husö eller Kyrkogårdsö.

Skiftets avgång klockan 18.15 angör inte Överö eller Kyrkogårdsö.

Doppingen trafikerar tills vidare endast om det är nödvändigt.

Töftölinjen, Simskälalinjen och Enklingelinjen kör alla enbart brådskande och nödvändiga turer, tills vinden har avtagit.