DELA
Foto: Jonas Edsvik

Pengar eller hälsa?

För tre månader sedan var ålänningarna mer oroade för hälsan än ekonomin i coronavirusets spår. Ser det likadant ut nu?
Den frågan ska få svar i nästa Åland Gallup.

Det har gått fyra månader sedan landet försattes i beredskapsläge på grund av coronapandemin. I början av april ställde Åland Gallup och Nya Åland frågan ”Vad oroar dig mest i coronatider?” till ålänningarna och 463 personer svarade.

Resultaten visade att de allra flesta, 38 procent, var mest oroliga över att någon i deras närhet skulle bli svårt sjuk eller dö.

Näst flest, 34,6 procent, oroade sig mest för de ekonomiska konsekvenserna som företagskonkurser och hög arbetslöshet.

Bara 4,4 procent oroade sig mest för att själv bli av med största delen av sin inkomst.

Alternativen ökande klyftor i samhället och globala förändringar oroade ungefär lika många, båda alternativen kryssades för av ungefär 10 procent var.

De tydligaste skillnaderna syntes dock i åldersfördelningen. Äldre personer var betydligt mer rädda för sin egen och andras hälsa än ekonomin, medan unga och medelålders var mer bekymrade över till exempel ökad arbetslöshet och konkurser. Unga personer, upp till 34 år, var mer oroade över en kraftigt minskad inkomst för egen del.

Även mellan könen skilde sig orosmomenten åt. Männen var i större utsträckning oroade över att förlora inkomst än kvinnorna, som var mer bekymrade över hälsa och ökande samhällsklyftor till följd av pandemin.

Men hur ser det ut i dag? Det vill Åland Gallup ta reda på i samarbete med Nya Åland. Gå in på Nya Ålands hemsida och klicka dig vidare till Åland gallup för att svara på frågorna. Precis som tidigare behöver du behöver ett Facebook-konto för att kunna vara med, men dina svar är anonyma. Åland Gallup administreras av Mats Adamczak.
Klicka här för att komma till gallupen.