DELA
Foto: Stefan Öhberg

Paf betalar rättegång

Anders Ingves har ett skrivet anställningsavtal med Paf om att bolaget betalar alla hans juridiska kostnader vid en eventuell rättegång. Avtalet gäller också om Ingves skulle bli dömd.
I går blev det offentligt att statsåklagaren Tom Laitinen har beslutat att väcka åtal om grov penningtvätt eller penningtvätt och alternativt penningtvätt av oaktsamhet, mot Paf och dess tidigare vd, Anders Ingves.

Straffet för det lindrigaste av åtalsalternativen, penningtvätt av oaktsamhet, är böter eller fängelse i högst två år.

Straffet för grov penningtvätt är minst fyra månaders och högst sex års fängelse.

Åklagare Laitinen yrkar deussutom på att Paf ska ”dömas till samfundsbot och att de medel som varit föremål för brottet, samt den vinning som brottet har gett upphov till ska dömas förverkad till staten”, sägs i ett pressmeddelande.

Läs mer om åtalet i papperstidningen!