DELA

Osund konkurrens får skarp kritik

Ålands sjöräddningssällskap snedvrider konkurrensen till privatföretagares nackdel på grund av frikostiga samhällsbidrag.

Det hävdar privatföretagaren Vilhelm Holmberg som synat sällskapet i sömmarna.
För ett par veckor sedan körde sjöräddningssällskapets båt genom skärgården mellan Kökar och Mariehamn i en sådan hastighet att folk i och vid farlederna reagerade. Enligt uppgift från sällskapet hade man skjutsat en läkare till Kökar.

Det här fick Vilhelm Holmberg, som driver ett företag som sysslar med persontransporter till sjöss, att ställa en fråga. Läkartransporter är enligt honom kommersiella uppdrag som borde upphandlas av ÅHS.

Han är tydlig med att han är partisk.

– Jag ifrågasätter inte alls det kunnande som finns i föreningen och inte heller sällskapets allmännyttiga och frivilliga verksamhet. Vad jag ifrågasätter är finansieringen och att verksamhet och investeringsbehov inte behovsprövas av landskapet. Det som också naturligtvis stör mig är sällskapets kommersiella verksamhet som direkt snedvrider konkurrenssituationen med privata aktörer, säger han.

”Överfinansiering”

Han har under hösten och våren försökt hitta förklaringar till det som han ser som överfinansiering av Ålands sjöräddningssällskap som till största delen bekostas med samhällsmedel, alltså Paf-pengar.

Han tar 2016 som exempel och kommer fram till att sjöräddningssällskapet i år fått eller beviljats omkring en miljon euro för olika ändamål.

– Summorna överstiger långt de summor som kan anses normalt för en förening som inte har myndighetsansvar eller lagstadgade uppgifter, säger Vilhelm Holmberg.

Han har försökt belysa den snedvridna konkurrensen för beslutsfattarna och säger sig ha märkt att det finns en stor okunskap om helhetsbilden kring sjöräddningssällskapet, framför allt inom landskapsregeringen.

– Grunden för Paf-finansieringen finns i ett allmänt formulerat avtal från 1995 mellan dåvarande landskapsstyrelsen och sjöräddningssällskapet. I korthet kan man tolka det som ”berätta vad ni ska göra och vad det kostar” inom vissa ramar. I avtalet godkänner man sällskapets kommersiella verksamhet.

Här kan du läsa Vilhelm Holmbergs skrivelse

Holmbergs skrivelse

 

Läs mer i dagens Nya Åland.