DELA
Foto: Jonas Edsvik

Oro kring staden som lånefinansiär

Ett antal stadsfullmäktigeledamöter ställer sig skeptiska till att staden ska vara lånefinansiärer till sina dotterbolag.
– Med anledning av diskussionen om att staden ska varar en attraktiv etabeleringsort är det angeläget att försöka bromsa kostnadsutvecklingen i Mariehamn, skriver undertecknarna i en motion till stadsfullmäktige.

De anser det angeläget att separera stadens och dotterbolagens lån från stadens balansräkning.

– Vi är av den åsikten att den bolagiserade infrastrukturservicen som dotterbolagen tillhandahåller ska vara så ekonomiskt förmånlig som möjligt för mariehamnarna och därför kan det vara på sin plats att utreda dotterbolagens möjligheter att sköta sin lånefinansering på den öppna marknaden.

Undertecknarna föreslår att stadsstyrelsen tillsätter en politiskt sammansatt kommitté med uppdrag att diskutera ovanstående frågeställning och uppgöra ett förslag till stadsfullmäktige om den framtida finansieringen av dotterbolagen.

De som undertecknat motionen är Rolf Granlund, Bert Häggblom, Anders Holmberg, Barbro Sundback, Roger Jansson och John Holmberg.