DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>PAJKASTNING – Om man har tankar eller åsikter borde man kunna sätta sig ner och diskutera och inte idka pajkastning i pressen, säger De Obundnas ordförande Henrietta Hellström.

Ordförande ovetande om obunden insändare

De Obundnas styrelseordförande Henrietta Hellström står inte bakom en insändare som är undertecknad av partiet.
Det bubblar inom De Obundna. I måndagens Nya Åland fanns en insändare som riktade hård kritik mot de ledande politikerna i Eckerö i samband med deras agerande under kommunfullmäktigemötet när dåvarande kommundirektören Rasmus Basilier fick sparken.

Insändaren var undertecknad av Obunden Samling i Eckerö.

Men då Nya Åland ringer upp de Obundnas ordförande tillika viceordförande i Eckerös kommunfullmäktige Henrietta Hellström vet hon inte vem som har tecknat under insändaren.

– Det är ingen som har meddelat mig om att man har för avsikt att skriva en insändare i De Obundna i Eckerös namn.

Vad tycker du om insändaren?

– Jag vet inte vad jag ska tycka. Om personer vill ha sin åsikt får de givetvis ha det. Men jag tycker att det är märkligt att man skriver under med en partibeteckning utan att ha efterfrågat åsikterna i Eckerö.

Insändaren är skriven av partimedlemmen Leif Borg.

Enligt Borg har en kärntrupp i De Obundna haft ett möte och då fattat ett beslut om att skriva en insändare. I kärntruppen ingår politiskt aktiva personer inom Obunden Samling. Men vilka de är vill han inte berätta.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!