DELA
Foto: Joakim Holmström

Öppna förskolans framtid är oviss

Denna termin är den sista som Öppna förskolan håller öppet i Rädda Barnens regi.
Men det förs diskussioner huruvida andra aktörer kan ta över verksamheten i någon form.