DELA
Foto: Jonas Edsvik

Omväg när bron ska rustas upp

Gång- och cykelbanan runt berget där Uffe på berget står blir bilväg när landskapet gör underhållsarbeten på Färjsundsbron.

Ytbeläggningen på bron ska förnyas. Projekteringen är upphandlad men när arbetet på bron inleds är inte bestämt ännu, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

– Förarbetena påbörjas i år.

I samband med bygget görs en elkabelflytt som stoppar trafiken genom tunneln under berget på Finströmssidan. Därför vill landskapet tillfälligt bygga om gång- och cykelbanan på bergets norra sida för biltrafik.

– Alternativet vore att leda trafiken runt Saltvik och det vill vi inte, säger Mika Nordberg.

Tanken är att en körbana ska vara i bruk på bron medan ytbeläggningsjobbet pågår, med trafikljus på båda sidor. (pd)