DELA

Oljeustläpp i Svibyviken

Ett utsläpp av brännolja har skett i Svibyviken.
Det var på lördagseftermiddagen som polisen fick in anmälan om ett misstänkt utsläpp. Efter undersökning på plats kunde polisen konstatera att det fanns olja på platsen och man hittade även varifrån det läckte.

Oljeskyddsarbete pågick under både lördag och söndag, under ledning av räddningsväsendet jourhavande brandbefäl Lennart Johansson. Undersökning och dokumentering utfördes av polisen och av gränsbevakningen, på uppdrag av polisen.

”Enligt oljeskyddslagen för landskapet Åland får olja inte släppas ut på marken eller i vattnet och inte heller lagras, förvaras eller hanteras så att det föranleder risk för oljeskada.” berättar polisen, som utreder ärendet som ett brott med rubriken miljöförstöring.

Polisen utreder vilka mängder olja som kan ha hamnat i vatten och mark.

Mer info i kvällens tv-nyheter och Nya Åland imorgon!

Anna Björkroos