DELA
Foto: Jonas Edsvik

Engångsplast ska förbjudas i EU

Sugrör, bestick och tallrikar i plast är snart historia i hela EU.
Förbudet mot engångsplast är en av de centrala punkterna i EU:s nya plastavtal.

Medlemsländerna har preliminärt kommit överens med EU-kommissionen och EU-parlamentet om att förbjuda bland annat bestick, tallrikar, sugrör och matförpackningar av vissa sorters plaster.

Nu återstår endast formella godkännanden från parlamentet och medlemsländerna innan det nya plastförbudet antas. Om allt går i lås kan åtgärderna mot engångsplasten börja gälla redan från år 2021.

I åtgärderna ingår förbud mot plast i vissa produkter ”om alternativ finns lätt tillgängliga och överkomligt”. Förbudet gället bomullstops, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare och ballongpinnar. Vidare förbjuds plastmuggar och matförpackningar i expanderad polystyren. Medlemsländerna får nationella mål för en minskad användning av livsmedelsbehållare och muggar.

Tillverkarna ska bidra till att täcka kostnader för avfallshantering och sanering för livsmedelsbehållare, förpackningar (till exempel för chips och godis), muggar, cigarettfilter (inklusive fimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Tillverkare av fiskeredskap i plast behöver täcka kostnaderna för insamling av avfall från mottagningsanordningar i hamnar och för transport och behandling av avfallet.

SPT/Nya Åland

Källa: EU-parlamentet