DELA
Foto: Jonas Edsvik

Olika recept för att lösa språkproblem

Kan en språkpolitisk kommitté, översättningsprogram, mera samarbete med riksregeringen eller med Sverige vara lösningen för de språkproblem Åland har i dag?

Det diskuterade partierna i gårdagens paneldebatt.
Garanteras Ålands språkskydd i ett allt mer finskspråkigt Finland? Det var den övergripande frågan i går kväll då Ålands framtid hade bjudit in partierna till en paneldebatt.

Deltagarna – Mats Perämaa (Lib), Jörgen Pettersson (C), Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), Nina Fellman (S), Bert Häggblom (Ob) och Axel Jonsson (Åf) – var helt eniga om att problemen i dag är stora.

Man var lika eniga om att det inte är vare sig den nuvarande självstyrelselagen eller förslaget i Ålandskommittén som problemet. Språket har ett bra skydd i lag men den stora utmaningen är den förfinskningsprocess som pågår i Finland.

Kvällens moderator Göran Lindholm efterlyste recept och fick några helt olika svar.

Jörgen Pettersson meddelade att Centern lämnar in en motion till lagtinget om att tillsätta en parlamentarisk språkpolitisk kommitté. Kommitténs uppgift ska bland annat vara att presentera åtgärder för att förstärka språkskyddet och vid behov ge förslag på rättsområden som Åland bör överta på grund av bristfälligt service på svenska.

Bert Häggblom hoppas på den framtida översättningstekniken som lösningen på alla språkproblem. Både Annette Holmberg-Jansson och Axel Jonsson tror på ett utökat samarbete med Sverige som en väg att gå medan Fellman och Perämaa vill rikta sina kraftigaste stötar mot rikets politiker och myndigheter och utnyttja de många vänner som Åland trots allt har.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!