DELA
Foto: Stefan Öhberg

Oklart kring kommunal löneskuld

Enligt uppgifter från Yle kan tusentals kommunalt anställda ha fått för lite lön under flera års tid. Om det finns en liknande löneskuld på Åland är dock oklart.

– Vi måste titta på om vi ska agera, säger Anne Helena Sjöblom, förhandlare för de offentliganställda på Åland.
Sedan 2012 är det olagligt att betala lägre lön till personal som inte är behörig, om arbetsuppgifterna är de samma som för den behöriga personalen. Lönen ska utgå från svårighetsgrad och inte från personens utbildning, vilket inte alla kommuner noterat. Det här berättade Yle om veckan.

På grund av feltolkningen av kollektivavtalet kan nu en mångmiljonräkning vänta för flera kommuner. Kommunalt anställda socialarbetare, närvårdare och barnträdgårdslärare i Finland retroaktiv rättelse på missförhållandet.

Totalt 309 000 kommunalt anställda hör till det berörda kollektivavtalet, men det är omöjligt att bedöma hur stor räkningen blir för kommunerna. En uppskattning är att kommunerna kan få betala uppemot 20 miljoner euro, enligt uppgifterna från Yle.

Anne Helena Sjöblom, huvudförhandlare och organisationssekreterare på Fackorganisationen för offentligtanställda på Åland, FOA-Å, tar medieuppgifterna med stor försiktighet och kan i nuläget inte uttala sig om det finns någon substans i dem.

Hon vet heller inte om det på Åland förekommer den typ av ”löneskuld” från kommuner till vissa offentligt anställda som lyfts fram i riket.

– Det här är något vi måste diskutera parterna emellan. Alla är skylldiga att följa ingångna avtal. Det är inte omöjligt att det kan förekomma den typ av brister som blivit omtalade i Finland. Och förr eller senare måste vi givetvis gå igenom uppgifterna. Men just nu har vi inte tid att träffas för att titta på detta, eftersom vi är fullt upptagna med avtalsförhandlingar, säger Sjöholm.