DELA
Foto: Johan Orre

Nytt lagförslag oroar fackförbund

Finlands största industrifack är berett att vidta åtgärder mot riksregeringens försök att försämra anställningstryggheten i företag med färre än 20 anställda, där de flesta åländska företagen finns.

– Vi kan inte gå med på att människor behandlas olika inför lagen, säger Nina Wessberg som är organisationsombudsman för Industrifacket.
Nina Wessberg, organisationsombudsman för Industrifacket, besökte i veckan Åland för att delta i ett möte där det åländska metallfackavdelningen tar beslut om att gå med i den åländska kemifackavdelningen.

– Åland är lite av ett samhälle i samhället. Den politiska situationen på Åland är annorlunda, till och med partierna har andra namn. Men åländska arbetstagare påverkas lika mycket av riksregeringens förändringar, säger Wessberg.

Det senaste exemplet är regeringen Sipiläs förslag till ändring i arbetsavtalslagen som innebär att det blir lättare att säga upp personer som jobbar i företag med färre än 20 anställda. Av de 2 700 företag som finns på Åland har 85 procent färre än 4 anställda. Ungefär hälften av företagen är enpersonsföretag.

– Vi kan inte gå med på att människor behandlas olika inför lagen. Vi har alla lika rättigheter. Det är bara facket som kan utmana den politiska utvecklingen i Finland nu, säger Wessberg.

Upplever ni att ni har fått genomslag för era åsiktsyttringar?

– Så många förslag som den här riksregeringen har dragit tillbaka, också på grund av att de har varit dåligt beredda, så tycker jag att vi har lyckats. Men det går ju inte om medlemmarna inte tycker att det här är viktigt.