DELA

Oförändrad skatt i Mariehamn

Det blev ett skattedrama i stadsfullmäktige i går kväll.

Åländsk demokratis enda röst fällde förslaget om sänkt skatt.
Moderaternas Roger Jansson höll det första gruppanförandet och skapade omedelbar spänning i sessionssalen genom att föreslå en sänkt skatt till 17,50 procent. En sänkning med 0,25 procentenheter innebär cirka 600 000 euro.

Socialdemokraterna ville, genom gruppordförande, Igge Holmberg, ge extra pengar till bildningsnämnden för ännu en specialpedagog, till infrastrukturnämnden för att försköna stadsbilden och utveckla kollektivtrafiken och till socialnämnden till Pelaren. Totalt handlar det om en justering på plus 225 000 euro.

Måste gardera sig

Någon skattesänkning vill Socialdemokraterna inte se i det här skedet, tvärtom Camilla Gunell betonade bland annat att skattemedlen behövs för att staden ska kunna gardera sig inför sänkta landskapsandelar och för att avkorta lånen.

Inte heller Liberalerna vill sänka skatten.

Rauli Lehtinen framförde däremot samma krav som partiet fört fram i stadsstyrelsen: Om samfundsskatterna blir större än beräknat ska hälften av överskottet eller högst en halv miljon euro användas till investera i trivselprojekt och annat som höjer stadens och i synnerhet centrums attraktionskraft.

Liberalen John Holmberg föreslog också ett utökat anslag till kultur- och fritidsnämnden mot att idrottsanläggningarna inte överförs till stadens fastighetsavdelning.

Fick stöd

Moderaterna fick det första stödet för en skattesänkning av Centerns Roger Nordlund.

Jörgen Pettersson, som ansvarade för partiets motivering till sänkningen, konstaterade bland annat att det är en tydlig och viktig signal som inte äventyrar något lagstadgat.

Att Ålands framtid och Obunden samling vill se lägre skatt är känt sedan länge. Axel Jonsson lade fram ett alternativ: Om skattesatsen inte sänks ska stadigvarande boende i Mariehamn inte betala någon fastighetsskatt.

Stadsfullmäktiges minsta parti, Åländsk demokrati, och ledamoten Ulf Damsten blev den som skulle avgöra frågan.

ÅLD avgjorde

 

ÅLD har i media förklarat att partiet inte är för en sänkning. Den stora frågan i fullmäktigekulisserna under kvällen var därför om den åsikten skulle hålla.

ÅLD stod fast vid vad de tidigare hade sagt och Damstens röst fällde förslaget.

Med en rösts majoritet är skatten i Mariehamn alltså oförändrad eller 17,75 procent nästa år.