DELA

Officiell överräckning av professur-gåva

Finlands statsråd uppmärksammar Ålands hundra år av självstyre med en donationsprofessur vid utbildningsprogrammet i juridik vid Åbo Akademi.Thomas Blomqvist, nya Ålandsministern, överräckte formellt donationen till Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt under Europaforum i Åbo den 26 augusti.

Det var i maj som Finlands regering meddelade att man ger Åland en donationsprofessur vid Åbo Akademi i gåva för att uppmärksamma 100-årsfirandet av självstyrelsen. För att uppmärksamma donationen ordnades också en panel under Europaforum där ledande politiker och Ålandsforskare diskuterade Ålands roll i Europa i tider av internationell oro och globala problem.

Professuren är i forskning i autonomi och ska inrättas vid Åbo Akademi under en tioårsperiod. I riksregeringens andra tilläggsbudget för året tas ett anslag på 1,3 miljoner euro upp för att finansiera gåvan.

Målet för professuren är att stärka den vetenskapliga forskningen inom självstyre och autonomi. Avsikten är också att den nya professuren ska komplettera forskningen och undervisningen kring rättsstatsprincipen.

– Ålands självstyre är ett exempel på en lyckad självstyrelselösning och är en viktig del av den finländska demokratin. Vi på Åbo Akademi är glada och stolta över att få vara med och förvalta den här donationen som ökar förståelsen för självstyrelsens betydelse och effekter, säger Mikael Lindfelt i ett pressmeddelande.

Unik professur

Hittills har det inte funnits någon motsvarande professur i Finland, så i det avseende är befattningen unik.

– Gåvan innebär att den juridiska forskningen kring Ålands självstyre och autonomifrågor som också tidigare bedrivits vid Åbo Akademi får ett starkare och mer kontinuerligt fokus. Detta fokus framhåller den principiella betydelsen hos självstyrelsearrangemanget och ställer landskapets rättsordning i relation till den övriga finländska rättsordningen och EU:s rättsordning, säger Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.

Professuren bidrar också till att de åländska behoven av personer med expertis i självstyrelsejuridik på sikt kommer att tillgodoses på ett mera tillfredsställande sätt än hittills.

Ålandsmodellen ständigt aktuell

Suksi framhåller att självstyrelsejuridiken aldrig blir så att säga färdig, vare sig beträffande Åland eller beträffande autonomier på andra håll i världen, utan den är dynamisk. Nya juridiska frågeställningar uppstår ständigt, både för Ålands del och för autonomier som blir aktuella på andra håll.

– Ålandsmodellen har redan många gånger använts som utgångspunkt för diskussioner i sådana sammanhang där självstyrelse utlovas i utbyte mot fred. Det är viktigt att ständigt informera om Ålandsarrangemanget även internationellt för att delge fördelarna med arrangemanget, säger Suksi.

Enligt planerna besätts den nya professuren från och med början av höstterminen 2023, samtidigt som verksamheten inom den nya fullskaliga juristutbildningen vid Åbo Akademi inleds.