DELA
Foto: Andreas Dienert

Obundna vill förbjuda tiggeri

Obunden samlings lagtingsgrupp föreslår i en lagtingsmotion att ett förbud mot tiggeri införs i landskapets ordningslag.
I dag finns ett förbud mot störande uppträdande på allmän plats. Obunden samling vill att lagtinget beslutar om att också förbjuda tiggeri av pengar och varor.

– I fråga om tiggeri är rättsläget inte helt klart. Visserligen existerar inget uttryckligt förbud men å andra sidan kan man eventuellt inrymma tiggeri i begreppet störande på ”något annat sätt”, skriver partiet i motiveringen.

– Enligt vår mening är ett förbud motiverat redan på den grunden att fråga är om ett beteende som de flesta uppfattar som störande, särskilt med tanke på den omfattning verksamheten fått på senare tid. Det har dessutom visat sig att tiggeriet på många orter, kanske även på Åland, är organiserat av maffialiknande strukturer som hänsynslöst utnyttjar svaga och utsatta personer på ett sätt som påminner om kriminaliserad människohandel.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!