DELA
Foto: Tomi Riitamaa
Cia Haldin, vikarierande intendent på Ålands kulturhistoriska museum, Ingmar Eriksson, ordförande för Obscura och utställare, Per-Erik ”Perka” Söderlund, medlem i Obscura, Tom Eckerman, medlem och utställare, samt Taina Dalberg, utställare och medlem.

Obscura visar sitt vackra Åland i monokrom

Tjugotvå fotografer visar sitt Åland med varsin bild i utställningen ”Our Island in Monochrome” på kulturhistoriska museet.