DELA
Foto: Joakim Holmström

Historielektor om mångkultur

Det råder inget tvivel om att Ålands geografiska position, samt ålänningarnas sjöfarande, har öppnat upp för influenser från hela världen. Det menar Dan Nordman, lektor i historia.
Huruvida Åland historiskt varit mångkulturellt beror däremot på hur man definierar begreppet, säger han.