DELA

Oberoende utredning av äldreomsorgen föreslås

Stadsstyrelsen vill utse en utomstående utredare av äldreomsorgen, i spåren av den häftiga debatten om treskifte.
Till nästa möte ska stadsstyrelsen lägga fram ett förslag om att utse en utomstående utredare av äldreomsorgen. Frågan kom upp som ett diskussionsärende på stadsstyrelsens möte i går, efter att mötet hade avslutat behandlingen av beslutsärendena. Ordförande Tage Silander (MSÅ) berättar: