DELA

Obalans i kommunerna

En pandemi, minskade landskapsandelar och kostnaderna för KST. Alla åländska kommuner räknar med att göra ett minusresultat 2022. Och de flesta går back redan i driften.