DELA
Foto: Stefan Öhberg
26 ledamöter var på plats i salen. Två var sjuka och två, Harry Jansson (C) och Mika Nordberg (MSÅ) var frånvarande utan anmälan.

Ob ser inte behov av utredning om skuldfrågan

75 minuter. 26 ledamöter närvarande. Nio åhörare på läktarna. Två extrainkallade väktare. Varken ägg eller ruttna tomater. Så kan lagtingets debatt om skadeståndet sammanfattas.