DELA

Nytt språkråd för Åland

Landskapsregeringen har utsett ett nytt språkråd. Språkrådet fungerar som landskapsregeringens referensgrupp i språkärenden i syfte att trygga och slå vakt om det svenska språkets ställning på Åland. Språkrådet leds av lantrådet och medlemmar är representanter från landskapets förvaltning, kommunerna, staten, näringslivet, vårdsektorn och utbildningssektorn.

I det nytillsatta språkrådet sitter lantråd Katrin Sjögren (Lib) ordförande, chefsjurist Sören Silverström, byråchef Stina Colérus, Ålands näringslivs vd Anders Ekström, ÅHS:s förvaltningssekreterare Anita Husell-Karlström, landshövding Peter Lindbäck, Finströms kommundirektör Erik Brunström.

Som sekreterare för Språkrådet fungerar integrationssamordnare Johanna Fogelström-Duns. (ns)