DELA

100 stycken tomter på Styrsö är önsketänkande

I Nya Åland den 13 november skriver redaktör Patrik Dahlblom om ett markområde på Styrsö som erbjudits staden. Artikeln inleds med följande text:

”Om det blir ett köp ska området användas för bostäder. Stadsarkitektkontorets bedömning är att det med en effektiv planering kan finnas plats för 100 tomter.”

I egenskap av ordförande för stadsutvecklingsnämnden vill jag dementera detta påstående. Stadsarkitektkontoret har under stadsarkitekt Sirkka Wegelius tid gjort en uppskattning 2022 av hur många tomter som kan byggas på området. Bedömningen kom till att med en försiktig planering kan 52-59 tomter skapas på området. Några nya utredningar har inte gjorts och stadsarkitektkontoret har inte heller gått ut med några nya bedömningar.

Uppskattningen 100 tomter kommer från stadskansliet och är mera önsketänkande än en på fakta baserad bedömning. Viktigt att detta står klart för alla. Beslut måste grunda sig på uppgifter och fakta av sakkunniga särskilt när stora pengar står på spel.

BARBRO SUNDBACK
ORDFÖRANDE FÖR STADS­UTVECKLINGSNÄMNDEN

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp