DELA
Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli

Ännu ingen utredningen om inreseregler

Regeringen lovade göra en snabbutredning angående Ålands situation som gränsområde efter att ha gått emot grundlagsutskottets utlåtande. Men ännu har löftet inte infriats.
– Jag får en känsla av att man medvetet förhalar, säger riksdagsledamot Mats Löfström.