DELA

Nytt hopp för slopad Sverigetariff

Nästa år blir det möjligt att överföra billig svensk el till riket genom nya Finlandskabeln.

– Det betyder i så fall intäkter för oss och lägre kostnader för kabeln, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
Orsaken till att den här möjligheten har dykt upp för Kraftnät Åland nu är skillnaden i pris mellan Sverige och Finland. Elpriset är betydligt lägre i Sverige och i stället för att producera dyrt vill Finland hellre köpa billig kapacitet från grannlandet – och då ligger Åland och Finlandskabeln bra till.

Egentligen skulle överföringsförsöken ha startat redan nu, i juni i år, men starten har senarelagts på grund av att Svenska Kraftnät inte har haft tid att göra de justeringar i sitt driftledningssystem som behövs för att transiteringen ska bli möjlig.

– Man håller på med uppdateringarna men det tar till nästa år innan allt är i ordning, säger Jan Kahlroth.

Det finns ytterligare ett problem som Kraftnät Åland och landskapsregeringen bör få löst. Hittills har man inte lyckats trots många års försök.

Det handlar om avgiften för överföringen av el till Sverigekabeln i Senneby som kostat och kostar Åland mycket pengar. Den årliga tariffen rör sig kring en miljon euro.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!