DELA
Foto: Mira Arkitektstudio AB
Så här ska de nya husen på Magazintomten se ut från Torggatan sett, enligt det förslag som stadsutvecklingsnämnden ska ta ställning till på sitt nästa möte. Illustration: Mira Arkitektstudio AB

Nytt förslag för Magazintomten

Nu finns ett nytt förslag till stadsplan för Magazintomten.