DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nytt elstöd även till åländska hushåll enligt landskapsregeringen

De åländska hushållen bör kompenseras för höga elräkningar på likartade grunder som införs i Finland efter årsskiftet. Det beskedet ger finansminister Roger Höglund (C) i ett pressmeddelande idag, torsdag.

Landskapsregeringen höll idag en överläggning där ett tiotal tjänstemän och sakkunniga deltog och där konstaterade man att det mesta är oklart när det gäller hur det offentliga ska tillgodose att de elkostnader som drabbar hushållen. Bland de åtgärder som diskuteras i Helsingfors finns bland annat en automatisk ersättning till hushållen via elräkningen och en förlängd tidsram för betalningen av elfakturor, skriver man i dagens pressmeddelande.

”Upphovet till dagens överläggning är att regeringen-Marin redan den 29 december avser att överlämna ett lagförslag till riksdagen om en tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och företag inom branschen för fossila bränslen. Tanken med den nya skatten är att intäkterna ska täcka en del av stödåtgärderna riktade till hushållen.”

Enligt pressmeddelandet har landskapet i ett utlåtande till finansministeriet framfört att den föreslagna vinstskatten är en så kallad näringsskatt, och därför är det upp till lagtinget att besluta om lagen ska införas på Åland. Finansministeriet har dock utgått från att skatten hör till riksdagens behörighet och har nu begärt Ålandsdelegationens utlåtande.

”Det speciella denna gång är att lagförslaget avlåts till riksdagen före det att Ålandsdelegationen haft en möjlighet att ta ställning i behörighetsfrågan. Men trots detta är det vår ambition att de åländska hushållen ska kompenseras för höga elräkningar på likartade grunder som införs i Finland efter årsskiftet. Antingen får de åländska hushållen stöd via lagtinget eller så ingår Åland helt eller delvis det finska stödsystemet”, förklarar Roger Höglund i pressmeddelandet.