DELA
Foto: Fredrik Törnroos<07_Bildrubrik>PLUGGAR HEMMA Ett 20-tal barn hemundervisas på Åland. Nu ska reglernas skrivas om och bli tydligare för både föräldrar och kommuner.t

Tydligare regler kring hemundervisning

Multiplikationstabeller eller huvudstäder? Vad ska en grundskoleelev lära sig egentligen?

Nu ska övervakningen av hemundervisningen blir tydligare och regler för hur bedömningen sker skrivs om.
Lagen säger det den säger. I Sverige finns skolplikt, på Åland undervisningsplikt.

Den senaste tidens stora ökning av antalet elever som inte går i vanlig skola har aktualiserat en granskning av hur regelverket fungerar.

Nu har Elin Johansson, som ett högskolearbete, gjort en rapport om hemundervisningen i landskapet.

– Det finns i dag nio familjer på Åland som tillämpar hemundervisning, men tyvärr har bara fem av dem svarat på enkäten.

Inte svenska

Rapporten visar att det både bland föräldrar, lärare och tjänstemän finns en del oklarheter kring hemundervisningen, dels hur kontakten mellan skola och hemmet ska ske, dels hur bedömningen ska göras.

– Vad en arbetsplan ska innehålla framgår inte heller i dagsläget, säger Elin Johansson. Och vad gör vi om eleven inte lär sig svenska i hemmet? Om undervisningen inte fungerar?

Överinspektör Bo Nygård vid landskapets utbildnings- och kulturavdelningen välkomnar en uppgradering av regelverket. Den inleds nu och sker efterhand.

– Det finns en del problem vi ska titta på, säger han. Vad händer om en familj vill avbryta hemundervisningen när det är några månader kvar av nian? Och hur kan en bedömning bli rättvis när läraren träffar eleven en enda gång och ska ge omdöme direkt efter det?

Läs mer i papperstidningen!