DELA
Foto: Stefan Öhberg
Liberalerna och Socialdemokraterna var inte helt ense i kritiken mot regeringens finanspolitik och budgetförslag för 2022. Liberalerna vill inte låna för driften, medan Socialdemokraterna kan tänka sig lån om det innebär minskade verksamhetskostnader. Men ingen av dem är särskilt nöjd med regeringens finanspolitik eller budgetförslaget som sådant. Det som efterfrågas är, precis som förra året, reformer och en tydligare politisk riktning.

Nygammal kritik mot budgeten

Socialdemokraterna och Liberalerna sågade, som väntat, regeringens budgetförslag när behandlingen i lagtinget inleddes i går, måndag. Även regeringens generella finanspolitik kritiserades.