DELA
Foto: Pette Rissanen
Scenen gestaltar både ett skepp och en ö, med publiken sittande på båda sidor om skutan.

Nyan recenserar: ”Storm” med stor intensitet och hög igenkänningsfaktor