DELA
Foto: Erkki Santamala

Ödkarby skola och Högtomt håller öppet

Saltviks kommundirektör Ewa Danielsson meddelar söndag klockan 16.35:

Duschar, laddningsmöjligheter, möjlighet att värma mat, vatten med mera

Ödkarby skola och Högtomt håller öppet fram till kl. 20 ikväll (söndag) och välkomnar strömlösa att komma förbi.

Nödinkvartering

Kommunen erbjuder fortsatt nödövernattning vid Sunnanberg vårdhem. Kontakta Sunnanberg på tel. 0457 522 1631.

Skola, eftis och daghem

Skolor och daghem har öppet och verksamhet som vanligt. På Rangsby skolgård är delar av skolgården avspärrad och på Skogsgläntan daghem likaså.

Våra två fritidshem (eftis) har verksamhet som vanligt samt utökar verksamheten på så sätt att vi även erbjuder plats för alla de elever i årskurserna 1-6 som inte har ström hemma. Eleverna erbjuds även möjlighet att duscha i skolan, ta med egen handduk. Eftisarna har öppet till kl. 17.00.

Skolskjuts

Skolskjutsen fungerar som vanligt. Riskinventering av taxibilarnas upphämtningsställen har gjorts och samtliga ställen som granskats kan nyttjas som vanligt. Några platser återstår att inventera, vilket görs under söndag eftermiddag. Om någon plats bedöms som otrygg kontaktas berörda vårdnadshavare. Inventeringen gäller landskaps- och kommunala vägar. Vårdnadshavarna uppmanas följa sina barn till upphämtningsställena samt riskinventera sina egna privata vägar.

Bibliotek

Biblioteksverksamheten är igång och de vanliga öppethållningstiderna följs.

Trygghetslarm

Hemvården har fått information från Ålands telefonandelslag att de åkt ut med power banks till de personer i kommunen som har trygghetslarm, men ännu ingen elström.

Kommunalteknik

Slamtömning sker vid de pumpsationer som ännu inte har elförsörjning och boende uppmanas till fortsatt återhållsamhet med vattenförbrukningen.

Omtanke om varandra

Kommunen uppfattar en stor omtanke om varandra i dessa tider och vill rikta ett stort tack till alla frivilligarbetare, privatpersoner, anställda och övriga.

Kontaktuppgifter

Kansliets telefonväxel nås på tel. 018 – 48 900, där information och kontaktuppgifter finns. Kommundirektören nås på mobil 0457 5244 049.