DELA
Foto: Anders Lindström/SVA

Nya myggarter hittade på Åland

Flera nya myggarter har hittats på Åland.

– Det är alltid bra att lära känna sin fiende, säger myggforskaren Lorna Culverwell som ligger bakom undersökningen.
Den senaste kartläggningen av myggarter på Åland genomfördes 1979. Då hittades 19 myggarter. Men när myggforskaren Lorna Culverwell, med bakgrund på Natural History Museum i London, tog del av uppgifterna misstänkte hon att det i själva verket finns fler än så i landskapet.

– I Sverige finns det 50 myggarter så jag tänkte att det måste finnas fler än 19 på Åland, säger Culverwell som flyttat till Finland för att doktorera på ämnet myggor vid institutionen för virologi, Helsingfors universitet.

2016 genomförde Culverwell tre fältresor till fasta Åland för att samla in myggor i olika livsstadier. Med hjälp av flera typer av infångningsmaskiner fångades vuxna myggor in och i vattnet fångades mygglarver.

De infångade myggorna, totalt 3 286 till antalet, konstaterades tillhöra 27 olika arter. 15 av de 19 tidigare funna arterna påträffades på nytt, men lämnar läget oklart för de fyra övriga arterna.