DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nya krav för Misekunder

Stora förändringar väntar för de Misehushåll som har avfallstunna med ett eller två fack på tomten.

Snart är det enbart tunnor med fyra eller åtta fack som gäller och Mise ska dessutom bestämma vem som tömmer kärlen.
I dag har cirka 1 500 egnahemshus i Misekommuner tunna med endast ett fack för brännbart avfall och egen kompost. De utgör 35 procent av alla Mises egnahemshushåll. Elva procent av hushållen har tunna med två fack.

När Mises kommande upphandling av transportentreprenör är klar måste alla de här hushållen byta till tunnor med fyra eller åtta fack. Det sker nästa höst enligt planen.

Arbetet med att välja uppsamlingsvägar och tömningsplatser är klart och materialet har skickats till kommunerna som får säga sitt om de lokala förhållandena, till exempel om vägarna håller för sopbilen och om det finns planer på nya bostadsområden som Mise bör känna till i ett tidigt skede eftersom avfallsentreprenaden kommer att gälla i minst fem år.

– Alla fasta boende ska ha fastighetsnära avfallshämtning om det är max 500 meter mellan husen. Om avståndet är större kan man föra avfallet till ett låst hus, säger Sofie Dahlsten.

Grundprincipen är alltså avfallssortering i minst fyra fack på tomten. Allt annat blir undantag.

Får inte välja

När transporterna upphandlas försvinner möjligheten för hushållen att själva välja transportbolag som kör avfallet till Mises egen blivande återvinningsstation i Jomala Ödanböle. Stationen byggs som bäst men ännu återstår en del frågor att lösa.

Men också det motsatta kan inträffa, att de som i dag har fastighetsnära hämtning blir av med den om de geografiska omständigheterna talar emot.

– Det finns exempel där sopbilen i dag kör sex kilometer för att tömma en tunna på en fastighet. Det är inte ekonomiskt försvarbart, säger Sofie Dahlsten.

Avsikten är att entreprenaden ska bjudas ut i höst och att beslutet ska fattas efter årsskiftet. Eftersom den ses som en helhet överstiger den EU:s tröskelvärde.

Mise har hållit två medborgarmöten om nyordningen, ett i Lumparland och ett i Hammarland.

Läs mer i papperstidningen eller E-nyan!

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.