DELA

Ny styrelseordförande för ÅDA

Anders Wiklund blir Ålands digitala agendas nya styrelseordförande. Wiklund är vd för Optinova och har ett förflutet som chef på Paf:s onlineavdelning.
ÅDA redovisade en rörelseförlust på drygt 376 000 euro under sitt första år, ett planerat underskott enligt avgående styrelseordförande Dan E. Eriksson och landskapsregeringens representant på stämman Mats Perämaa (Lib).

– Landskapet tog på sig initialkostnader för bolaget eftersom ägarna inte ville att deras kostnader skulle öka, säger Perämaa.

Bolaget ska gå från den nuvarande ägarfinansieringen till finansiering via tjänsteköp vilket ska täcka bolagets kostnader.

Dan E Eriksson tackade för tålamodet som både ägare och personal har haft i den stora omställningsprocess som bildandet av ÅDA har varit. En av nycklarna för framtiden blir enligt honom att satsa på kommunikationen.

– Vi måste ha en bra kommunikation både mellan styrelse, ägare och beställare, säger Eriksson.

De tre stora ägarna som hittills har stått för beställningarna är ÅHS, landskapet Åland och Mariehamns stad. Både ägare och styrelse ville under bolagsstämman poängtera hur viktigt det är att det även finns kompetens hos beställarna så att de kan göra korrekta uppdragsbeskrivningar. All kompetens får med andra ord inte finnas på Åda.

Bolagsstämman beslutade även att styrelsens storlek reduceras från åtta till fem ledamöter.