DELA

Ny socialvårdslag nästa år

Inom social omsorg ligger tyngdpunkten i budgetförslaget för nästa år på att ta fram en ny socialvårdslag. Den nya socialvårdslagen ska vara modern och anpassad till åländska förhållanden. Också annan lagstiftning ska ses över och reformeras i samband med detta.

Utgångspunkten är att den nya finländska socialvårdslagen antas med adekvata avvikelser. Arbetet är enligt budgetförslaget omfattande och kommer att kräva en stor del av socialvårdsbyråns resurser. (ao)