DELA
Foto: Fredrik Törnroos<07_Bildrubrik>CHEFSVAL DRÖJER Landskapsregeringen har ännu inte utsett nästa ordinarie chef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Ny runda för chefsjobb på ÅMHM

Den sökande som erbjöds tjänsten som ordinarie chef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet tackade nej.

Därför är tjänsten utlyst på nytt.
Mia Westman blev vikarierande chef för ÅMHM i november 2013 efter Yvonne Österlund som hade utsetts till chef vid landskapets trafikavdelning.

Vikariatet som skulle sträcka sig fram till september i fjol. På hösten togs beslutet att förlänga det.

– Det gjorde vi för att den nya chefen på social- och miljöavdelningen skulle kunna vara med och rekrytera ÅMHM-chefen, säger ministern Carina Aaltonen (S).

ÅMHM-chefsjobbet annonserades ut när Bengt Michelsson blivit tillförordnad chef på social- och miljöavdelningen.

Fyra sökte jobbet i januari. Tre av dem – Mia Westman, Patrik Lundin och Eeva Axelsson – arbetar på ÅMHM. Den fjärde sökanden var Stig Abrahamsson.

– Vi genomförde intervjuer och hade ett namn. Men den som vi erbjöd tjänsten tackade nej, säger Bengt Michelsson.

Tjänsten har annonserats ut igen och ansökningarna ska vara inne senast den 22 april. Ansökningar som lämnats in tidigare beaktas men både Mia Westman och Patrik Lundin har återtagit sina.