DELA
Foto: Julia Johansson

Ny påstöt om platsen i EU

Landskapsregeringen har skickat ännu en skrivelse till Statsrådet om en åländsk plats i Europaparlamentet. Orsaken är det förslag som parlamentets konstitutionella utskott lade fram förra veckan om att utöka Finlands mandat från 13 till 14.

Landskapsregeringen påminner om tidigare principbeslut på riksnivå om att ge en plats till Åland om Finland får fler stolar.

Regeringen hänvisar dessutom till Ålandskommitténs betänkande.

– Där har representanter för samtliga riksdagsgrupper i den sittande riksdagen bekräftat att det är viktigt att hålla fast vid de löften som getts om att i kommande förhandlingar på unionsnivå om fördelning av parlamentsplatser hävda Ålands internationella särställning och självstyrande status, skriver regeringen.