DELA

Ny ordförande för Sjömansunionen

Kenneth Bondas har valts till ny ordförande för Sjömansunionen. Han efterträder Simo Zitting som går i pension. Ny förbundssekreterare efter Bondas blir Sannaleena Kallio.

Bondas, hemma från Österbotten, har tidigare varit huvudförtroendeman för alla Sjömansunionens medlemmar inom Birka Line.