DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ny lastbil för 249 500 euro

Landskapsregeringen antar ett anbud från Volvo Finland Ab för en ny lastbil för på 249 500 euro. Bilen ska användas för schakt- och grustransporter, plogning och krankörning.

Dessutom köps två Ford Ranger Super Cab från Mariehamns Motorcompany för det allmänna vägunderhållet. Priset för dem är 61 000 euro.

Regeringen har också beslutat anta ett anbud på 41 180 euro för färg för den årligen återkommande målningen av vägnätets vita trafiklinjer. Färgen köps av Geveco Coating Technology Oy. (tt-s)