DELA
Specialsakkunnig Susanne Broman och minister Annette Holmberg-Jansson presenterade klientavgiftslagen för medierna den 14 mars i år.

Ny lag ska jämna ut äldreomsorgsavgifterna